ZA VAŠEG ZDRAVOG I SREĆNOG PSA

Pridržavajte se nekoliko osnovnih pravila koji se odnose na:


Pripremili smo vam par saveta , poželjno je da ih se pridržavate.

Na posletku,vašem ljubimcu je za dobro zdravlje i sreću najpotrebnija VAŠA LJUBAV.

Preporuke u ovom tekstu su bazirane na generalnim principima i iskustvima od kojih se može odstupati u određenim situacijama. Kod odstupanja posavetujte se sa Vašim veterinarom.