SPECIJALISTI

Zoran Cvetković - Doktor veterinarske medicine
Miloš Marković - Doktor veterinarske medicine
Marina Mihajlović - Veterinarski tehničar